CMR

Международна товарителница за автомобилен превоз

 Измежду многобройните конвенции, които регламентират отношения в сферата на превозите, привилегировано място заема конвенцията за международните автомобилни превози на стоки (Конвенция CMR) от 19 май 1956 г., сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН. Република България се присъединява към нея на 29 юли 1977 по силата на издадения тогава Указ №1143. По своята същност тя не е митническа конвенция, но има голямо практическо значение за системата на митническия контрол и е необходим компонент при реализацията на производството по обмитяването на стоките.

Ние предлагаме на нашите клиенти възможността да попълнят CMR бланка. За целта е необходимо да се попълни заявка за достъп. Ако сте наш клиент и вече сте получили достъп можете да създадете CMR бланка тук.