Извънгабаритни превози

Извънгабаритни превози

Екипът ни е специализиран в превозите на нестандартни/извънгабаритни товари. Този вид транспорт е подходящ за сухопътен превоз на машини, строителна и селскостопанска техника, неделими детайли и изделия .

На всяка стъпка от реализацията на транспорта , можем да ви окажем съдействие с информация за движението на стоката . Нашите служители ще се погрижат за издаването на всички необходими разрешителни и документи за превоз .

Извънгабаритни превози