Застраховка "Отговорност на спедитора"

Застраховка „Отговорност на спедитора“

Тъй като сигурността на Вашите стоки е приоритет за нас, заедно с партньорите ни от ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД сме разработили множество продукти, за да я гарантираме. Застраховката „ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА“ , която сме сключили, обезпечава допълнително превозваните товари.

Застраховка