Морски и речни превози

Морски и речни превози

Морският и речният транспорт имат ниска себестойност при превозите на масови товари на големи разстояния и осигуряват оптимални резултати в икономически и екологичен план Този вид транспорт дава възможност за превоз без ограничения в количеството и размера на товарите.

Екипът на Семов Спед ЕООД може да Ви предложи:

  • превоз на контейнери FCL/FCL
  • пристанищна обработка
  • контейнеризация и деконтеризация на товари
  • транспортиране на машини и извънгабаритни товари
  • превоз на материали за изложения и панаири
  • възможност да организираме транспортирането на стоката от/до пристанище с автомобилен транспорт
  • митническо представителство
  • доставка до вратата на клиента
  • възможност за контрол на товаро/разтоварните операции
Морски и речни превози