ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ

 

Нормативна база: Конвенция CMR, TIR, (ADRсамо за опасни товари), ОСУ и ОСКУ на НСБС, ТЗ и настоящата заявка договор.

  • Тази заявка представлява договор за транспорт и всички разходи по предоставяне на транспортното оборудване (автомобил, контейнер, вагон и т.н.) на товарен пункт и всички разходи по организирането на превоза ще бъдат за сметка на заявителя в случай, че товарът не е готов за експедиция или по каквато и да е причина липсва на товарния пункт.
  • Договореното навло е дължимо към превозвача изцяло, независимо че количеството на товара е по-малко от предварително заявеното. Ако действителното количество надвишава заявеното, превозвачът може да замени транспортното средство, като всички допълнителни разходи са за сметка на заявителя.
  • Допълнителни условия:Неустойка за забавено плащане 0.1% на ден.
  • Семов Спед ЕООД застрахова отговорността си за нанесени щети на пратката до стойности,определени в чл.71, т.3 от Закона за автомобилни превози и чл.23,т3 и т.4 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки,покриваща до 8,33 СПТ на кг. липсващо бруто тегло, но не повече от фактурната стойност на пратката.При нужда ,можем да ви предложим Карго застраховка ,покриваща 100% фактурната стойност.В противен случай,Вие приемате на Ваша отговорност и за Ваша сметка,всички възможни щети или загуби на пратка надхвърлящи ЧМР застраховката.

  |  

Copyright © Semov Sped 2013. All Rights Reserved.