Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7057-C01 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Бенефициент: Семов Спед ЕООД, Бургас 

Обща стойност: 10,000 лв., от които 8,500 лв. европейско и 1,500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.08.2020 г.

Край: 11.11.2020 г.

Плакат

  |  

Copyright © Semov Sped 2013. All Rights Reserved.